می 27, 2020
مهریه گرفتن بدون طلاق

مهریه گرفتن بدون طلاق

مهریه گرفتن بدون طلاق   مهریه گرفتن بدون طلاق یکی از راه های گرفتن مهریه است و بر این اساس که مهریه عندالمطالبه می باشد افراد […]
می 12, 2020
عسر و حرج

عسر و حرج به چه معنا است؟

عسر و حرج به چه معنا است؟ در قانون مدنی برای زن هم در برخی از موارد حق طلاق را قائل شده اند که یکی از […]
می 6, 2020
نصف دارایی

شرط نصف دارایی مرد چیست؟ و زن چگونه می تواند نصف دارایی مرد را ببرد؟

چگونه زن در نصف دارایی مرد شریک می شود؟   شرط نصف دارایی یکی از شرایط ضمن عقد است که در بسیاری از موارد زن و […]
آوریل 29, 2020
بخشیدن مهریه

بخشیدن مهریه و طلاق

بخشیدن مهریه و طلاق یکی از مواردی که در بحث طلاق مطرح می شود مربوط به مهریه و بخشیدن مهریه می باشد. در اینکه مهریه حق […]