فروردین ۱۷, ۱۳۹۹
حجب ارث

حجب ارث چیست؟ و قوانین مربوط به آن

حجب ارث به چه معنا است؟ یکی از موانع ارث  مبحثی است به نام حجب ارث که کمتر مورد بحث و گفت و گو افراد قرار می […]
فروردین ۱۱, ۱۳۹۹
ثبت وفات

ثبت وفات و قوانین مربوط به آن

ثبت وفات و قوانین مربوط به آن همه افراد جامعه طعم مرگ رامی چشند و از این نظر با هم هیچ فرقی ندارند بنابراین ثبت وفات […]
فروردین ۹, ۱۳۹۹
موانع ارث

موانع ارث کدامند؟

موانع ارث   پس از فوت هر فرد مهم ترین بحثی که مطرح می شود تعیین ارث و سهم الارث افراد است، با این وجود وراث […]
فروردین ۵, ۱۳۹۹
الزام به انفاق

قوانین مربوط به الزام به انفاق

الزام به انفاق در مورد نفقه و نحوه و شرایط آن بحث های بسیاری وجود دارد که یکی از این موارد، الزام به انفاق است. الزام […]