مرداد ۵, ۱۳۹۳

موسسه حقوقی

موسسه حقوقی در جامعه امروزی موسسات حقوقی با هدف خدمات رسانی حقوقی به شهروندان جامعه تشکیل گردیده است . موسسه حقوقی با ثبت در اداره ثبت […]
مرداد ۵, ۱۳۹۳

وکیل

وکیل یکی از موضوعات مهم در جامعه حقوقی امروزی تنظیم قراردادها است. قراردادها منشا آثار زیادی در روابط طرفین است  مفاد آن بسیار تعیین کننده است. […]
مرداد ۵, ۱۳۹۳

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری یکی از دعاوی مهم ناشی از اختلافات زناشویی پرداخت نفقه به زوجه است. پس از وقوع عقد ازدواج زوجین دارای حقوق و […]
مرداد ۵, ۱۳۹۳

وکیل خانواده

وکیل خانواده بر اساس ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت را چنین تعریف کرده است : وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر […]