انواع دعاوی خانواده

بهمن 6, 1398

قوانین مجازات ممانعت از ملاقات فرزند

بروز رسانی 1402/09/07 قوانین مجازات ممانعت از ملاقات فرزند   طلاق هر چند بد و ناپسند اما گاهی اجباری است. در زمانی که طلاق اتفاق می […]
بهمن 1, 1398

پرداخت نفقه اقارب

پرداخت نفقه اقارب پرداخت نفقه اقارب به طور مستقیم و صریح در قانون مطرح نشده است نفقه اقارب شامل مسکن و خوراک و پوشاک و لوازم […]
دی 28, 1398

قوانین پرداخت نفقه فرزند

قوانین پرداخت نفقه فرزند پرداخت نفقه فرزند قانون هایی دارد که در این مقاله آن را بررسی خواهیم کرد. نفقه هزینه ای است که برای گذراندن […]
دی 15, 1398

استرداد جهیزیه در دعاوی خانوادگی

استرداد جهیزیه در دعاوی خانوادگی به طور کلی استرداد جهیزیه در دعاوی خانوادگی زمانی مطرح می شود که بین زن و شوهر اختلاف پیش بیاید در […]
مشاوره حقوقی