خرداد 8, 1397

مشاوره حقوقی رایگان و مجازات تهدید کردن

بروز رسانی 1401/12/20 مشاوره حقوقی رایگان و مجازات تهدید کردن   مجازات تهدید کردن موضوعی است که در این مقاله می خواهیم برای شما توضیحاتی را […]
مرداد 4, 1395

دیدگاه قانون مجازات اسلامی به تعدیات مامورین دولتی

دیدگاه قانون مجازات اسلامی به تعدیات مأمورین دولتی   سایت وکیل خانواده ، طبق مواد 598 الی 606 قانون مجازات اسلامی در مورد تعدیات مامورین دولتی […]
مرداد 3, 1395

جرم مصرف مشروبات الکلی

  جرم مصرف مشروبات الکلی از جمله جرائمی است که می‌تواند باعث وقوع جرم های بزرگی شود . در واقع بیش از خطرناک بودن نفس جرم […]
مشاوره حقوقی