آبان 12, 1395

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران (قسمت پنجم)

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران ( قسمت پنجم )   در ادامه: اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران (قسمت چهارم) در این قسمت […]
آبان 12, 1395

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران (قسمت چهارم)

بروز رسانی 1401/10/15 اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران (قسمت چهارم)   عواملی که می تواند در اخلاق مدیر تاثیرگذار باشد مواردی چون: 1-محیط زیست […]
مشاوره حقوقی