آذر 10, 1398
رد دادخواست الزام تمکین زن

رد دادخواست الزام تمکین زن به چه دلایلی می تواند باشد؟

رد دادخواست الزام تمکین زن به چه دلایلی می تواند باشد؟ دلیل های رد دادخواست الزام تمکین زن یکی از وظیفه های زن در ازدواج ، […]
آبان 3, 1394

تمکین و حق حبس

تمکین و حق حبس یکی از سوالات مطرح شده درباره مهریه و حق حبس این است که :زمانیکه مهریه طی حکمی تقسیط شود آيا با پرداخت […]
تیر 26, 1393
وکیل خانواده

توضیحات وکیل خانواده در موضوع تمکین

تمکین: در معنای اصطلاح حقوقی :انجام وظایف زناشویی است که در مقابل آن نشوز قرار دارد به معنی خارج شدن از اطاعت که ضمانت اجرای آن […]
خرداد 28, 1393
تمکین

معانی و اقسام تمکین

بروزرسانی در تاریخ 1399.11.1 تمکین تمکین در لغت به معنای مالک شدن و ثابت نمودن است و معنای اصطلاح حقوقی آن انجام وظایف زناشویی است که […]