علامت تجاری
خرداد 22, 1394
مطالبه مهریه
خرداد 22, 1394

طلاق

طلاق

بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۱

طلاق

طلاق ،

طبق نظر شرع و قانون به درخواست  مرد یا زن و یا هر دوی آنها میباشد

در صورتی درخواست  از سوی زوجه باشد گاهی اوقات همراه با بخشش کلیه حقوق خود به زوج می باشد

که در این صورت پذیرش این پیشنهاد بر عهده زوج می باشد یعنی زوج مختار است.

بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی  طلاق،از اختیارات زوج است

ولیکن اجرای صیغه طلاق، منوط به تعیین تکلیف نسبت به حقوق زوجه می باشد.

طلاق از سه راه امکان پذیر است :

۱-زوجین جهت تحقق طلاق، توافق داشته باشند که در اینصورت با مکتوب کردن توافقات خود درخواست طلاق، می نمایند.

این نوع به طلاق توافقی معروف است.

۲-نوع دیگر که اساس تمام قوانین  پیش بینی شده است  طلاق به خواست و اراده مرد است .

که ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به ان اشاره نموده است.

۳-اما نوع دیگر  که همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ،

که با تتوجه به شروط ضمن عقد هرگاه یکی از این شروط محقق شود ،

زوجه می تو.اند درخواست طلاق را درخواست نماید. همچنین زن می تواند با اثبات شرایط عسر و حرج خود

(در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق میکند )

طلاق

و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید .

بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در موارد زیر زوجه می تواند با مراجعه به حاکم شرع تقاضا نماید

در صورتی که برای محکمه ثابت شود

که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق،نماید

و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

تبصره -
عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته
و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب میگردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .

۲-اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد

و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا” به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.

۳-محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر

۴-ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا” با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵-ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ،

حکم طلاق صادرنماید همچنین اگر در ضمن عقد شروطی واقع شود که در موارد قانونی حق طلاق بصورت وکالت بلا عزل به زن تنفیذ شود

این شرایط در درخواست زن  نافذ خواهد بود.

 

باید توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره میتواند بر ادامه زندگی با زن اراده کرده

و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می آید .

اما در طلاق عسر و حرجی یا قضائی امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن بوجود می آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *