علامت تجاری
جولای 27, 2014
مطالبه مهریه
سپتامبر 13, 2015
علامت تجاری
جولای 27, 2014
مطالبه مهریه
سپتامبر 13, 2015

بروزرسانی در تاریخ 1400.1.21

طلاق

طلاق ،

طبق نظر شرع و قانون به درخواست  مرد يا زن و يا هر دوي آنها ميباشد

در صورتي درخواست  از سوی زوجه باشد گاهی اوقات همراه با بخشش کلیه حقوق خود به زوج می باشد

که در این صورت پذیرش این پیشنهاد بر عهده زوج می باشد یعنی زوج مختار است.

بر اساس ماده 1133 قانون مدنی  طلاق،از اختیارات زوج است

ولیکن اجرای صیغه طلاق، منوط به تعیین تکلیف نسبت به حقوق زوجه می باشد.

طلاق از سه راه امکان پذیر است :

1-زوجین جهت تحقق طلاق، توافق داشته باشند که در اینصورت با مکتوب کردن توافقات خود درخواست طلاق، می نمایند.

اين نوع به طلاق توافقي معروف است.

2-نوع ديگر كه اساس تمام قوانين  پیش بینی شده است  طلاق به خواست و اراده مرد است .

که ماده 1133 قانون مدنی به ان اشاره نموده است.

3-اما نوع ديگر  كه همچنان ريشه در اختيار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ،

که با تتوجه به شروط ضمن عقد هرگاه یکی از این شروط محقق شود ،

زوجه می تو.اند درخواست طلاق را درخواست نماید. همچنین زن می تواند با اثبات شرايط عسر و حرج خود

(در اين شرايط دادگاه مرد را مجبور به طلاق ميكند )

طلاق

و يا با توجه به وكالتي كه از ابتداي عقد در شرايط ضمن عقد از مرد گرفته ميتواند خود را مطلقه نمايد .

بر اساس ماده 1130 قانون مدني در موارد زير زوجه مي تواند با مراجعه به حاكم شرع تقاضا نمايد

در صورتي كه براي محكمه ثابت شود

كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق،نمايد

و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.

تبصره -
عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته
و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب ميگردد:

1- ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه .

2-اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد

و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است.

در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك ، مجددا” به مصرف موارد مذكور روي آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.

3-محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر

4-ضرب و شتم يا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج كه عرفا” با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.

5-ابتلاء زوح به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.

موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ،

حكم طلاق صادرنمايد همچنين اگر در ضمن عقد شروطي واقع شود كه در موارد قانوني حق طلاق بصورت وكالت بلا عزل به زن تنفيذ شود

اين شرايط در درخواست زن  نافذ خواهد بود.

 

بايد توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقي قابل رجوع است يعني مرد دوباره ميتواند بر ادامه زندگي با زن اراده كرده

و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسري مرد در مي آيد .

اما در طلاق عسر و حرجي يا قضائي امكان رجوع براي مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفين امكان آن بوجود مي آيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی