اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران (قسمت چهارم)

اهميت اخلاق و مسئوليت های اجتماعی مديران (قسمت سوم)
نوامبر 2, 2016
اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران (قسمت پنجم)
نوامبر 2, 2016
اهميت اخلاق و مسئوليت های اجتماعی مديران (قسمت سوم)
نوامبر 2, 2016
اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران (قسمت پنجم)
نوامبر 2, 2016

بروز رسانی 1401/10/15

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران (قسمت چهارم)

 

عواملی که می تواند در اخلاق مدیر تاثیرگذار باشد مواردی چون:
1-محیط زیست

2-اجتماع

3-خانواده
4-بازار

5-قواعد اخلاقی

6-نگرش و ارزش های و ….

 

آخرین مدل می تواند به عنوان دیدگاه ‹‹دلبستگی شخصی روشن بینانه›› نامیده شود كه تركیبی از هر دو مدل قبلی است، در اینجا یك عمل در صورتی از نظر اخلاقی صحیح است كه منافع افراد مربوط را زیاد كند، بدون اینكه حقوق دیگران را نقض كند یا باعث زیانی بین المللی گردد.

آنچه خیلی اهمیت دارد این است كه بدانیم افراد در عین حال كه یك عامل اخلاقی هستند و مسئول عملكردهای خودشان می باشند، تابعی كم و بیش پیچیده از شرایط دنیا، اجتماع و سازمان هستند.

در ادامه این چند سؤال را مطرح می نماییم:

– برای مدیران دولتی كه می خواهند این جریان مشكلات را كنترل كنند چه پیامدهایی وجود دارد؟

مهمترین دلیل این كار برای مدیران آن است كه آنها مطابق با اخلاق سازمانی فكر كرده و كاركنند، مدیران بایستی هر روزه از خود بپرسند كه من چگونه می توانم  شرایط اخلاقی را در مؤسسه ام برقرار كنم؟

البته استفاده از یك نمونه برای شروع خوب است اما به سختی كفایتمی كند، نقطه شروع دیگر استخدام افراد درستكار است.

– اما یك نفر چگونه می تواند یك محیط اخلاقی خوب و قوی را  ایجاد كند؟ و شما از كجا می دانید كه انجام آن با موفقیت همراه باشد؟

احتمالاً پاسخ دادن به پرسش دوم راحت تر از پرسش اول باشد.

یك محیط اخلاقی قوی محیطی است كه دارای سطح بالایی از احترام، اعتماد و ارتباط بین اعضای سازمان باشد.

همچنین در این محیط شفافیت، عدالت، همدردی، و مراقبت وجود دارد، بدون اینكه نیازی به گفتن باشد بایستی این صفات از محیط كاری به كل جامعه منتقل شود.

وکیل دعاوی خانواده در مورد این موضوع توضیح می دهد :

– چگونه مدیران می توانند یك محیط اخلاقی را در سازمان خود ایجاد كنند؟

برخی راه حل ها هنوز هم وجود دارند (مانند صحبت كردن) اما برای ایجاد و حفظ یك سازمان  اخلاقی شرایط بیشتری لازم است.

حداقل مدیران بایستی  راهی را برای القا نمودن بینش اخلاقی در سازمان و در روابط سازمان با سایر سازمان های خصوصی ودولتی پیدا نمایید.

همراه با سایر موارد، مراحل بایستی انجام شود تا در طی آنها یك سری كدهای اخلاقی یا عبارات ارزشمند طراحی و بكارگرفته شوند، آموزش های اخلاقی انجام گیرد یك نظام دادرسی اخلاقی تهیه شود یا عناصر اخلاقی برای ارزیابی كارایی سالانه به معیارهای ارزیابی اضافه گردد انجام جداگانه یا زمان این كارها به ما در ایجاد این دیدگاه كه ‹‹اخلاقیات چیزی از توسعه سازمان است›› كمك می كند.

مشاوره حقوقی نفقه ، توسط وکیل پایه یک دادگستری در سایت وکیل خانواده در دسترس است .

عوامل محیطی تأثیرگذار بر مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مدیران

محیط زیست

مسئولیت اجتماعی شركت ها در قبال محیط زیست منوط به مدیریت کردن  تصمیم گیری هایی است كه میزان تأثیرات منفی و هزینه های فرآیندهای تولید را به حداقل برساند.

واضح است كه محیط زیست كنونی ما در حال صدمه دیدن است.

لایه ازن در حال نازك شدن است، دریاچه ها و رودخانه از نتایج باران های اسیدی زیان می بینند نیز افزایش غلظت گازهای گرم كننده زمین، احتمالاً باعث تبخیر آب و هوای جهان ما خواهد شد.

صنعت می تواند تأثیرات منفی خود را بر محیط زیست به وسیله روش هایی همانند معرفی سیستم های مدیریتی محیط زیست، كاهش ضایعات به سوی محیط زیست با استفاده از منابع به روش های قابل قبول تر، كاهش دهد.

برای مشاوره حقوقی با وکیل در مورد دعاوی خانواده از سایت وکیل خانواده استفاده نمایید .

اجتماع

سرمایه گذاری اجتماعی اغلب قابل رؤیت ترین وجه برنامه های مسئولیت پذیری اجتماعیشركت ها می باشد.

این سرمایه گذاری در شكل هایی  مانند امور خیریه، مهارت و اوقات كاركنان و پرداخت های اضافه، ظاهر می شود.

بسیاری از شركت ها هم اكنون در حال شراكت با انجمن ها و سازمان های داوطلب در جوامع محل فعالیت این سازمانها هستند، تا از این طریق بتوانند منافع شركت را به حداكثر برسانند و هم به اهداف اقتصادی خود برسندو نیاز آن جوامع را بر طرف سازند. اصولاً تمام مشاغل صرف نظر از بزرگ یا كوچك بودن آنها، دارای قدرت یا نفوذی بر اجتماع و روابط خود با مشتریان تأمین گنندگان وكاركنان خویش هستند. این قدرت در روش های جذب و آموزش كاركنان و خرید و ارتقاء كالاها و خدمات ظاهر می شود.

با استفاده صحیح از این قدرت، یك شركت می تواند منافع عظیمی را به جامعه خود برساند كه در حقیقت خود نیز از آن سود خواهد برد.

طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده

دیدگاه ها بسته شده است

مشاوره حقوقی