آذر 5, 1398

فریب در ازدواج یا گمراه کردن طرف مقابل

بروز رسانی 1402/11/21 فریب در ازدواج یا گمراه کردن طرف مقابل فریب در ازدواج یا گم راه کردن طرف مقابل چه حکمی دارد؟   در صورتی […]
اسفند 20, 1397

آنچه در خصوص بخشیدن مهریه باید بدانید

بخشیدن مهریه زن هر موقع که بخواهد می تواند مهریه خود را ببخشد  وبخشیدن مهریه در هر زمانی برای زن ممکن بوده و بدین ترتیب دینی […]
اسفند 5, 1397

گرفتن مهریه از طریق اداره اجرای ثبت

بروز رسانی 1402/08/18 گرفتن مهریه   صداق و یا همان مهریه مالی می باشد که مرد در موقع عقد نکاح به همسر خود می دهد تا […]
مشاوره حقوقی