مرداد ۳۰, ۱۳۹۷
مشاوره حقوقی نفقه

مشاوره حقوقی نفقه

در صورتی که مرد از پرداخت نفقه به همسر خود سر باز زند، زن می تواند به خاطر عدم پرداخت مهریه از طرف مرد، به دادگاه […]