دی ۹, ۱۳۹۷
مشاوره با وکیل خانواده

مشاوره با وکیل خانواده برای تسریع امور

مشاوره با وکیل خانواده بر اساس گستردگی انواع قوانین خانواده و تغییراتی که صورت می گیرد قبل از این که هر گونه اقدام قضایی انجام دهید […]
دی ۸, ۱۳۹۷
وکیل طلاق

مشاوره با وکیل طلاق

وکیل طلاق وکیل طلاق در طلاق توافقی زن و شوهر هر دو بر روی مساله طلاق، توافق نموده و دیگر مایل به ادامه ی زدگی با […]
مهر ۷, ۱۳۹۷

صدور قرار تامین خواسته از مهریه

 صدور قرار تامین خواسته مهریه این دادخواست مبتنی برتقاضای صدورقرارتامین خواسته و توقیف اموال زوج به میزان تمام یا بخشی از مهریه می‌باشد. تامین خواسته یا […]
مهر ۳, ۱۳۹۷
وکیل خانواده

چرا باید وکیل خانواده داشته باشیم؟

در واقع دانش حقوق جهت تنظیم کردن روابط حقوقی قوانینی را برای قاعده مندی بیش تر تکالیف و حقوق و همین وضع ضمانت اجرایی آن ها […]