وکیل دعاوی خانواده

بهمن ۲, ۱۳۹۷
راه های سریع گرفتن طلاق

راه های سریع گرفتن طلاق کدامند؟

باید بگوییم که خانواده به مثابه ساختمانی است که زن و مرد در حکم ستون های اصلی آن هستند. و طلاق به نوعی باعث نابود شدن […]
دی ۹, ۱۳۹۷
مشاوره با وکیل خانواده

مشاوره با وکیل خانواده برای تسریع امور

مشاوره با وکیل خانواده بر اساس گستردگی انواع قوانین خانواده و تغییراتی که صورت می گیرد قبل از این که هر گونه اقدام قضایی انجام دهید […]
مهر ۲۸, ۱۳۹۷
مشاوره حقوقی طلاق

مشاوره حقوقی طلاق

مشاوره حقوقی طلاق در صورتی که با قوانین و حقوق مرتبط با موضوعات ازدواج و طلاق و تکالیف و حقوق طرفین نسبت به هم آشنا بوده […]
مهر ۲۳, ۱۳۹۷
وکیل خانواده

مشاوره با وکیل درباره هزینه های نامزدی بعد از به هم خوردن آن

مشاوره با وکیل خانواده به طور معمول در اوایل راه زندگی مشترک و در دوران نامزدی دو طرف به یکدیگر ابراز علاقه کرده و هدایای بسیاری […]