نوامبر 28, 2019

مرحله های انحصار وراثت

مرحله های انحصار وراثت از جمله مرحله های انحصار وراثت که حتما باید طی شود این است باید بعد از فوت شخص یک لیست کامل از […]
نوامبر 25, 2019

قانون ارث بری زن از شوهر بعد از ازدواج زن چگونه از مرد ارث می برد؟

بروزرسانی در تاریخ 1400.06.24 قانون ارث بری زن از شوهر بعد از ازدواج زن چگونه از مرد ارث می برد؟ ارث بری زن از شوهر بعد […]
مارس 5, 2019

تنظیم وصیت نامه چطور انجام می شود؟

بروز رسانی در 1402/04/14 تنظیم وصیت نامه   تنظیم وصیت نامه به شکل صحیح در کنار آن که می تواند آخرین اراده وصیت کننده باشد که […]
مارس 4, 2019

تقسیم ترکه با وکیل ارث

بروز رسانی در تاریخ 1402/10/07 تقسیم ترکه با کمک وکیل ارث اولین موضوعی که پس از مرگ هر فردی مطرح می شود، اطلاع یافتن از دارایی […]
مشاوره حقوقی