مهر 3, 1397
وکیل خانواده

چرا باید وکیل خانواده داشته باشیم؟

در واقع دانش حقوق جهت تنظیم کردن روابط حقوقی قوانینی را برای قاعده مندی بیش تر تکالیف و حقوق و همین وضع ضمانت اجرایی آن ها […]
فروردین 28, 1397
مشاوره حقوقی رایگان

مشاوره حقوقی رایگان و نکاتی حقوقی در مورد خرید و فروش ملک

نکاتی حقوقی در مورد خرید و فروش ملک مشاوره حقوقی رایگان ۱- اموال را به دو دسته منقول و غیرمنقول تقسیم بندی می کنند. اموال منقول […]
مرداد 7, 1395
طلاق توافقی

توضیحاتی پیرامون طلاق توافقی

طلاق توافقی طلاق توافقی در واقع درخواست گواهی عدم امکان سازش است که در آن زن و مرد بر روی اصل طلاق ، مهریه و در […]
خرداد 22, 1394

طلاق

طلاق طبق نظر شرع و قانون طلاق یا به درخواست  مرد یا زن و یا هر دوی آنها میباشد در صورتی درخواست طلاق از سوی زوجه […]