دسامبر 28, 2019

بر اساس قانون های ایران محجورین چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟

بر اساس قانون های ایران محجورین چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟ بر اساس قانون های ایران محجورین سه دسته هستند که در مقاله قبل […]
دسامبر 21, 2019

ولی قهری کیست و چه اختیاراتی دارد ؟

ولی قهری کیست و چه اختیاراتی دارد ؟ ولی قهری کیست ؟ قهری یعنی اجباری و اضطراری. ولی از ولایت می آید به معنی حکومت کردن […]
مشاوره حقوقی