دی 7, 1398
بر اساس قانون های ایران محجورین چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟

بر اساس قانون های ایران محجورین چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟

بر اساس قانون های ایران محجورین چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟ بر اساس قانون های ایران محجورین سه دسته هستند که در مقاله قبل […]
دی 3, 1398
محجور کیست

محجور کیست ؟

محجور کیست ؟ محجور کیست و چه حقوقی دارد؟ بعد از این که شخصی به دنیا می آید حقوق و تکالیفی برای او مشخص می شود که […]
آذر 30, 1398
ولی قهری کیست و چه اختیاراتی دارد ؟

ولی قهری کیست و چه اختیاراتی دارد ؟

ولی قهری کیست و چه اختیاراتی دارد ؟ ولی قهری کیست ؟ قهری یعنی اجباری و اضطراری. ولی از ولایت می آید به معنی حکومت کردن […]