ژانویه 14, 2020

ترک منزل توسط همسر

ترک منزل توسط همسر ترک منزل توسط همسر چه نتیجه های قانونی به دنبال دارد؟ یک. اگر ترک منزل توسط شوهر صورت بگیرد بر اساس قانون […]
ژوئن 19, 2014

قوانین نفقه

بروزرسانی در تاریخ 1399.12.11  نفقه نفقه ، طبق ماده ي 1107 ق.م ايران نفقه عبارتست از همه ي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از […]
مشاوره حقوقی