موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان

مرداد ۵, ۱۳۹۳
وکیل خانواده

وکیل خانواده

وکیل خانواده   بر اساس ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت را چنین تعریف کرده است : وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف […]