موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان

مرداد ۵, ۱۳۹۳

وکیل خانواده

وکیل خانواده بر اساس ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت را چنین تعریف کرده است : وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر […]