موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان

مرداد 5, 1393

وکیل خانواده

وکیل خانواده   بر اساس ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت را چنین تعریف کرده است : وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف […]
مشاوره حقوقی