منع اشتغال زوجه از طرف زوج

خرداد ۲۹, ۱۳۹۳

منع اشتغال زوجه از طرف زوج

منع اشتغال زوجه از طرف زوج اگرزوج به نوع کار زوجه خود رضایت داشته باشد که طبق شرایط و عرف جامعه زوجه کارمی کند و در […]