ملاقات با فرزند مشترک

ژوئن 18, 2014

حضانت از جنبه مادی و هم ازجهت معنوی

بروزرسانی در تاریخ 1399.11.16 حضانت حضانت هم از جنبه مادی مطرح است وهم ازجهت معنوی؛ به این معنا كه نگهداری طفل شامل پرورش جسمی وی و […]
مشاوره حقوقی