ملاقات با فرزند مشترک

خرداد 28, 1393
حضانت

حضانت

بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۶ حضانت حضانت هم از جنبه مادی مطرح است وهم ازجهت معنوی؛ به این معنا که نگهداری طفل شامل پرورش جسمی وی و […]