مطالبه مهریه از ضامن

تیر ۵, ۱۳۹۳

مطالبه مهریه از ضامن

مطالبه مهریه از ضامن ابتدا تعریفی از عقد ضمان را بیان می کنیم : بر طبق ماده ی ۶۸۴ قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از […]