مطالبه مهریه از ضامن

اسفند 8, 1397

آشنایی با روند مطالبه مهریه از طریق دادگاه

مطالبه مهریه از طریق دادگاه خیلی از مردم بر این باورند که مطالبه مهریه از طریق دادگاه چه در عقد دائم و چه در نکاح موقت […]
تیر 5, 1393

مطالبه مهریه از ضامن در صورتی که زوج از دادن مهریه خودداری کند

مطالبه مهریه از ضامن   ابتدا تعریفی از عقد ضمان را بیان می کنیم : بر طبق ماده ی 684 قانون مدنی عقد ضمان عبارت است […]
مشاوره حقوقی