مارس 12, 2019

شرایط تنظیم دادخواست تنفیذ طلاق

بروزرسانی در تاریخ 1400.05.09 شرایط تنظیم دادخواست تنفیذ طلاق شرایط تنظیم دادخواست تنفیذ طلاق یکی از مهم ترین مباحث در احوال شخصی هر فردی طلاق می […]
مارس 10, 2019

وکالت در طلاق

بروزرسانی در تاریخ 1400.05.06 وکالت در طلاق وکالت در طلاق تنها به اراده ی مرد صورت می گیرد و حق طلاق به صورت قانونی در اختیار […]
مارس 5, 2019

تنظیم وصیت نامه چطور انجام می شود؟

بروز رسانی در 1402/04/14 تنظیم وصیت نامه   تنظیم وصیت نامه به شکل صحیح در کنار آن که می تواند آخرین اراده وصیت کننده باشد که […]
مارس 4, 2019

تقسیم ترکه با وکیل ارث

بروز رسانی در تاریخ 1402/10/07 تقسیم ترکه با کمک وکیل ارث اولین موضوعی که پس از مرگ هر فردی مطرح می شود، اطلاع یافتن از دارایی […]
مشاوره حقوقی