مشاوره با وکیل خانواده

فروردین 20, 1399

تغییر نام خانوادگی قوانین، شرایط و مراحل انجام کار

برای تغییر نام خانوادگی چکار باید بکنیم؟ هر فردی ممکن است که از نام و نام خانوادگی خود ناراضی باشد و بخواهد برای تغییر نام خانوادگی […]
فروردین 17, 1399

حجب ارث چیست؟ و قوانین مربوط به آن

حجب ارث به چه معنا است؟ یکی از موانع ارث  مبحثی است به نام حجب ارث که کمتر مورد بحث و گفت و گو افراد قرار می […]
فروردین 11, 1399

ثبت وفات و قوانین مربوط به آن

ثبت وفات و قوانین مربوط به آن همه افراد جامعه طعم مرگ رامی چشند و از این نظر با هم هیچ فرقی ندارند بنابراین ثبت وفات […]
فروردین 9, 1399

موانع ارث کدامند؟

موانع ارث   پس از فوت هر فرد مهم ترین بحثی که مطرح می شود تعیین ارث و سهم الارث افراد است، با این وجود وراث […]
مشاوره حقوقی