آبان 12, 1398

حضانت فرزند و حکم دادگاه درباره آن

حضانت فرزند و حکم دادگاه درباره آن حضانت فرزند و حکم دادگاه درباره آن در شرایط خاص و مختلف می تواند متفاوت باشد. از جمله ی […]
شهریور 4, 1398

شرایط سلب حضانت فرزندان از والدین

شرایط سلب حضانت فرزندان از والدین حضانت فرزندان حق و تکلیف قانونی پدر و مادر برای نگهداری از فرزندان و تامین نیازهای معنوی و مادی آن […]
شهریور 3, 1398

وکیل خانواده و حضانت از فرزند

وکیل خانواده و حضانت از فرزند حضانت از فرزند در اصطلاحات حقوقی به معنی حق و حقوق نگه داری مادی و معنوی از فرزند توسط قیم […]
تیر 12, 1397

مشاوره با وکیل خانواده در مورد قوانین حضانت و ارث

بروز رسانی 1400/12/5 مشاوره با وکیل خانواده قوانین حضانت و ارث   در این مطلب قصد داریم تا در مورد قوانین حضانت و همچنین ارث بحث […]
مشاوره حقوقی