آذر ۲۶, ۱۳۹۴
فریب در ازدواج

فریب در ازدواج (تدلیس)

فریب در ازدواج (تدلیس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت کذب و صوری است که از جمله عوامل فرو پاشیدگی خانواده و […]
تیر ۴, ۱۳۹۳

فریب در ازدواج

فریب در ازدواج طبق ماده ‌ ۶۴۸قانون مجازات اسلامی فریب درازدواج جرم محسوب شده وفریب دهنده به مجازات خواهد رسید. با توجه به پرونده های موجود […]