آذر 5, 1398
فریب در ازدواج یا گم راه کردن طرف مقابل

فریب در ازدواج یا گم راه کردن طرف مقابل

فریب در ازدواج یا گم راه کردن طرف مقابل فریب در ازدواج یا گم راه کردن طرف مقابل چه حکمی دارد؟ در صورتی که هر یک […]
آذر 26, 1394
فریب در ازدواج

فریب در ازدواج (تدلیس)

فریب در ازدواج (تدلیس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت کذب و صوری است که از جمله عوامل فرو پاشیدگی خانواده و […]
تیر 4, 1393
در صورت فریب در ازدواج از سمت همسر

در صورت فریب در ازدواج از سمت همسر

بروزرسانی در تاریخ 1400.01.16 در صورت فریب در ازدواج از سمت همسر در صورت فریب در ازدواج از سمت همسر ، طبق ماده ‌ ۶۴۸قانون مجازات […]