آذر 5, 1398
فریب در ازدواج یا گم راه کردن طرف مقابل

فریب در ازدواج یا گم راه کردن طرف مقابل

فریب در ازدواج یا گم راه کردن طرف مقابل فریب در ازدواج یا گم راه کردن طرف مقابل چه حکمی دارد؟ در صورتی که هر یک […]
آذر 26, 1394
فریب در ازدواج

فریب در ازدواج (تدلیس)

فریب در ازدواج (تدلیس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت کذب و صوری است که از جمله عوامل فرو پاشیدگی خانواده و […]
تیر 4, 1393

فریب در ازدواج

فریب در ازدواج طبق ماده ‌ ۶۴۸قانون مجازات اسلامی فریب درازدواج جرم محسوب شده وفریب دهنده به مجازات خواهد رسید. با توجه به پرونده های موجود […]