عقد کردن زن و شوهر

شهریور 6, 1398

شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد تعهد هایی که زن و شوهر در مورد آن ها قبل از ازدواج توافق می کنند ، شروط ضمن عقد نام دارد. رسمی […]
مشاوره حقوقی