خرداد 28, 1393
تمکین

معانی و اقسام تمکین

بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱ تمکین تمکین در لغت به معنای مالک شدن و ثابت نمودن است و معنای اصطلاح حقوقی آن انجام وظایف زناشویی است که […]