نوامبر 18, 2019

اعتراض زوج به حکم غیابی طلاق

بروزرسانی در تاریخ 1400.07.14 اعتراض زوج به حکم غیابی طلاق واخواهی و اعتراض زوج به حکم غیابی  اعتراض به حکم صادر شده یک حق قانونی برای محکوم […]
نوامبر 9, 2019

حضور وکیل خانواده در پرونده های حقوقی مربوط به طلاق مهم است؟

بروزرسانی در تاریخ 1400.07.10 حضور وکیل خانواده در پرونده های حقوقی مربوط به طلاق مهم است؟ چرا حضور وکیل خانواده در پرونده های حقوقی مربوط به […]
اکتبر 1, 2019

گواهی عدم سازش چیست؟

بروز رسانی 1403/03/17 گواهی عدم سازش چیست؟   همانگونه که از نام آن پیدا می باشد گواهی عدم سازش به معنای تایید عدم سازش و توافق […]
مشاوره حقوقی