طلاق توافقی اقلیت های دینی

بهمن 9, 1397
طلاق توافقی اقلیت های دینی

قوانین مرتبط با طلاق توافقی اقلیت های دینی

طلاق توافقی اقلیت های دینی همه ی زن و مردهای ایرانی که با یکدیگر ازدواج کرده اند، برای این که از یکدیگر طلاق بگیرند، نیازمند رای […]