ژوئن 12, 2015

طلاق

طلاق طبق نظر شرع و قانون طلاق یا به درخواست  مرد یا زن و یا هر دوی آنها میباشد در صورتی درخواست طلاق از سوی زوجه […]