شهریور 4, 1398
حضانت فرزندان

شرایط سلب حضانت فرزندان از والدین

شرایط سلب حضانت فرزندان از والدین حضانت فرزندان حق و تکلیف قانونی پدر و مادر برای نگهداری از فرزندان و تامین نیازهای معنوی و مادی آن […]
خرداد 29, 1393
سلب حضانت

از سلب حضانت چه می دانید ؟

بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۱ سلب حضانت سلب حضانت ، معمولا این دعوی بعد ازصدورحکم حضانت به نفع یکی ازابوین و یا تکلیف قانونی سپردن حضانت به […]