شهریور 4, 1398

شرایط سلب حضانت فرزندان از والدین

شرایط سلب حضانت فرزندان از والدین حضانت فرزندان حق و تکلیف قانونی پدر و مادر برای نگهداری از فرزندان و تامین نیازهای معنوی و مادی آن […]
خرداد 29, 1393

از سلب حضانت چه می دانید ؟

بروزرسانی در تاریخ 1399.11.21 سلب حضانت سلب حضانت ، معمولا اين دعوي بعد ازصدورحكم حضانت به نفع يكي ازابوين و يا تكليف قانوني سپردن حضانت به […]
مشاوره حقوقی