سلب حضانت از والدین

بهمن ۷, ۱۳۹۷
سلب حضانت از والدین

دلایل سلب حضانت از والدین

سلب حضانت از والدین تربیت و نگه داری فرزندان به وسیله پدر و مادر آن ها حق و در عین حال تکلیف آن ها می باشد. […]