آبان 8, 1394
سقط جنین
سقط جنین جرم سقط جنین از جمله جرایم مخصوص زنان است که امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص، پرجمعیت شده است .بازتاب این معضل بر […]
خرداد 31, 1393

انواع و اقسام سقط جنین

بروزرسانی در تاریخ 1400.01.11 انواع و اقسام سقط جنین انواع و اقسام سقط جنین: سقط جنین ممکن است مانند سایر جنایات وارد برانسان به سه صورت […]
مشاوره حقوقی