آوریل 9, 2019

شرایط طلاق با توافق زوجین

بروزرسانی در تاریخ 1400.05.31 طلاق با توافق زوجین در طلاق با توافق زوجین که در واقع همان طلاق توافقی می باشد؛ و بدین ترتیب با همدیگر […]
اکتبر 10, 2018

دادگاه خانواده چیست؟

بروز رسانی 1402/02/07 دادگاه خانواده چیست؟   در واقع دادگاه خانواده با حضور رئیس و دادرس و یا دادرس علی البدل و همین طور دو نفر […]
مشاوره حقوقی