دادن حق طلاق به زن

دی ۱۶, ۱۳۹۷
دادن حق طلاق به زن

دادن حق طلاق به زن درست است؟

حق طلاق بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و در شرع مسلم حق ارائه دادخواست طلاق به مرد واگذار شده است. ولی زن نیز می تواند […]
مهر ۱۴, ۱۳۹۷
دادن حق طلاق به زن

مشاوره با وکیل در مورد دادن حق طلاق به زن

مشاوره با وکیل برخی از افراد از وکیل خانواده می پرسند که دادن حق طلاق به زن چه مشکلاتی را می تواند به وجود بیاورد؟ باید […]