مرداد 21, 1395
خواستگاری از دیدگاه قانون مدنی

خواستگاری از دیدگاه قانون مدنی

خواستگاری از دیدگاه قانون مدنی   همانگونه که  در مطالب قبل به آن اشاره شد ، قوانین هر کشور بر اساس آداب و رسوم و فرهنگ […]