شهریور ۶, ۱۳۹۸
شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد تعهد هایی که زن و شوهر در مورد آن ها قبل از ازدواج توافق می کنند ، شروط ضمن عقد نام دارد. رسمی […]
آبان ۵, ۱۳۹۷
ثبت ازوداج دائم

ثبت ازدواج دائم و مجازات ثبت نکردن آن

از جمله مقدس ترین نهادهای هر جامعه ای خانواده می باشد و در دین اسلام نیز بر حفظ آن تاکید بسیاری شده است. و از همین […]