ژانویه 14, 2020

ترک منزل توسط همسر

ترک منزل توسط همسر ترک منزل توسط همسر چه نتیجه های قانونی به دنبال دارد؟ یک. اگر ترک منزل توسط شوهر صورت بگیرد بر اساس قانون […]
آوریل 7, 2019

آشنایی با قوانین نفقه برای اقارب

بروز رسانی 1402/10/14 قوانین نفقه برای اقارب   قوانین نفقه برای اقارب شامل آن دسته از نزدیکان مرد می شود که واجب النفقه هستند که عبارت […]
فوریه 13, 2019

مجازات ترک نفقه

بروز رسانی در تاریخ 1402/7/13 مجازات ترک نفقه   زمانی که فردی وظیفه ای را بر عهده می گیرد بایستی شرایطی در نظر گرفته شود که […]
ژوئن 21, 2014

توضیحات کامل از ترک نفقه

بروزرسانی در تاریخ 1399.12.25 ترک نفقه ترک نفقه ، از جمله تكاليف زوج نسبت به زوجه، پرداخت نفقه زوجه است كه در صورت استطاعت و تمكن […]
مشاوره حقوقی