بهداشت روانی و تاثیر آن در کاهش بزهکاری

آبان 22, 1395
وکالت آزاد (بخش ششم)

وكالت آزاد (بخش اول)

وكالت آزاد (بخش اول) كيل دادگستري يك عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائي است . وكيل به كار آزاد اشتغال دارد و نوع فعاليت او با […]
آبان 12, 1395
اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران (بخش سوم)

اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران (بخش سوم)

اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران (بخش سوم) رابطه اخلاق و مسئوليت اجتماعي مديران مدير يك سازمان زماني مي تواند  به مسئوليت اجتماعي خود عمل […]
آبان 9, 1395
اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران (بخش سوم)

حقوق عمومی و حقوق خصوصی (بخش اول)

حقوق عمومی و حقوق خصوصی (بخش اول) حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی […]