استرداد هدایای نامزدی

خرداد 29, 1393

استرداد هدایای نامزدی

استرداد هدایای نامزدی در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایا قابل مطالبه است و در صورتیکه عین هدایا موجود نباشد طرف مقابل مستحق قیمت هدایایی […]