استرداد فرزند مشترک

خرداد 31, 1393
محازات عدم استرداد فرزند مشترک

مجازات عدم استرداد فرزند مشترک

 بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۱۱ مجازات عدم استرداد فرزند مشترک مجازات عدم استرداد فرزند مشترک ، از آنجایی که نگهداری ازکودک حق والدین محسوب می‌گردد، بنابراین درصورتیکه […]
خرداد 29, 1393
استرداد فرزند مشترک از دیدگاه وکیل

استرداد فرزند مشترک از دیدگاه وکیل

بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۶ استرداد فرزند مشترک از دیدگاه وکیل استرداد فرزند مشترک از دیدگاه وکیل ، طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق […]