استرداد فرزند مشترک

ژوئن 21, 2014

مجازات عدم استرداد فرزند مشترک

 بروزرسانی در تاریخ 1400.01.11 مجازات عدم استرداد فرزند مشترک مجازات عدم استرداد فرزند مشترک ، از آنجايي كه نگهداري ازكودك حق والدين محسوب مي‌گردد، بنابراين درصورتيكه […]
ژوئن 19, 2014

استرداد فرزند مشترک از دیدگاه وکیل

بروزرسانی در تاریخ 1399.12.16 استرداد فرزند مشترک از دیدگاه وکیل استرداد فرزند مشترک از دیدگاه وکیل ، طبق ماده 1168 قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق […]
مشاوره حقوقی