ازدواج مجدد زوج بدون دلیل قانونی

ژوئن 26, 2014

ازدواج مجدد زوج بدون دلیل قانونی

ازدواج مجدد زوج بدون دلیل قانونی درماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بیان شده بود که‌ هرگاه مردی با داشتن همسر،بدون تحصیل اجازه ازدادگاه،مبادرت به […]