تیر ۲۶, ۱۳۹۳
وکیل خانواده

وکیل خانواده, تمکین

تمکین: در معنای اصطلاح حقوقی :انجام وظایف زناشویی است که در مقابل آن نشوز قرار دارد به معنی خارج شدن از اطاعت که ضمانت اجرای آن […]
خرداد ۲۸, ۱۳۹۳

اجازه ازدواج به دلیل خودداری از اذن ازدواج

بر اساس مادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی اذن پدر یا جد پدری درنکاح دخترباکره لازم و ضروری است. موارد سقوط اعتباراذن ولی : درپاره ای ازموارد،اعتباراذن ولی […]