شهریور 13, 1398
اجازه پدر برای ازدواج دختر

اجازه پدر برای ازدواج دختر

اجازه پدر برای ازدواج دختر اجازه پدر برای ازدواج دختر هم از مسایلی است که نکات حقوقی بسیار دارد. برای اینکه به طور کامل از مسایل […]
خرداد 28, 1393
اجازه ازدواج به دلیل خودداری از اذن ازدواج

موارد قانونی اجازه ازدواج به دلیل خودداری از اذن ازدواج

بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۴ اجازه ازدواج به دلیل خودداری از اذن ازدواج اجازه ازدواج به دلیل خودداری از اذن ازدواج ، بر اساس مادۀ ۱۰۴۳ قانون […]