سپتامبر 4, 2019

اجازه پدر برای ازدواج دختر

اجازه پدر برای ازدواج دختر اجازه پدر برای ازدواج دختر هم از مسایلی است که نکات حقوقی بسیار دارد. برای اینکه به طور کامل از مسایل […]
ژوئن 18, 2014

موارد قانونی اجازه ازدواج به دلیل خودداری از اذن ازدواج

بروزرسانی در تاریخ 1399.11.4 اجازه ازدواج به دلیل خودداری از اذن ازدواج اجازه ازدواج به دلیل خودداری از اذن ازدواج ، بر اساس مادۀ 1043 قانون […]
مشاوره حقوقی