تیر 26, 1393
وکیل خانواده

وکیل خانواده, تمکین

تمکین: در معنای اصطلاح حقوقی :انجام وظایف زناشویی است که در مقابل آن نشوز قرار دارد به معنی خارج شدن از اطاعت که ضمانت اجرای آن […]
خرداد 28, 1393
اثبات زوجیت

اثبات زوجیت

بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱ اثبات زوجیت اثبات زوجیت  یکی از دعاوی قابل طرح در محاکم، دعوای زوجیت است که توسط یکی از زوجین احتمالی علیه دیگری […]