اردیبهشت 3, 1399
مراکز مشاوره خانوادگی

مراکز مشاوره خانوادگی

مراکز مشاوره خانوادگی فصل دوم قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ به بحث مراکز مشاوره خانوادگی پرداخته است. در این قوانین، وظایف، اعضا و کارکردهای […]