تیر ۴, ۱۳۹۳

فریب در ازدواج

فریب در ازدواج طبق ماده ‌ ۶۴۸قانون مجازات اسلامی فریب درازدواج جرم محسوب شده وفریب دهنده به مجازات خواهد رسید. با توجه به پرونده های موجود […]