عقد کردن زن شوهر دار

تیر 4, 1393

عقد کردن زن شوهردار

عقدکردن زن شوهردار تعریف زن شوهردار: زن شوهردار بر کسی اطلاق می شود که به عقد رسمی وشرعی مردی درآمده باشد اعم از دائم و موقت. […]