عدم پرداخت نفقه فرزند مشترک

تیر ۴, ۱۳۹۳

عدم پرداخت نفقه فرزند مشترک

عدم پرداخت نفقه فرزند مشترک براساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده […]