عدم استرداد فرزند مشترک

خرداد ۳۱, ۱۳۹۳

عدم استرداد فرزند مشترک

عدم استرداد فرزند مشترک از آنجایی که نگهداری ازکودک حق والدین محسوب می‌گردد،بنابراین درصورتیکه به علت طلا‌ق یا به هرجهت دیگر،پدر ومادرکودک دریک منزل سکونت نداشته […]