بهمن 19, 1398

قوانین و مجازات سقط جنین

بروز رسانی در تاریخ 1402/05/19 قوانین و مجازات سقط جنین   مسلما برای بسیاری از خانواده ها سقط جنین و از دست دادن فرزند متولد نشده […]
خرداد 31, 1393

انواع و اقسام سقط جنین

بروزرسانی در تاریخ 1400.01.11 انواع و اقسام سقط جنین انواع و اقسام سقط جنین: سقط جنین ممکن است مانند سایر جنایات وارد برانسان به سه صورت […]
مشاوره حقوقی