تیر 5, 1393

ازدواج مجدد زوج بدون دلیل قانونی

ازدواج مجدد زوج بدون دلیل قانونی درماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 بیان شده بود که‌ هرگاه مردي با داشتن همسر،بدون تحصيل اجازه ازدادگاه،مبادرت به […]